จองตั๋ว ไทยศรีรามทัวร์

เมนู

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ไทยศรีรามทัวร์

บริษัท ไทยศรีรามทัวร์ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ ลำปาง เชียงใหม่ ท่าตอน หมอชิต2 สายใต้ใหม่ ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ สามารถจองตั๋วไทยศรีรามผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชม.

ไทยศรีราม

ตารางเดินรถ

ตารางเดินรถไทยศรีราม มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ จุดจอดรถผ่าน เวลารถออกแสดงข้อมูลดังนี้ (** ตัวอย่างข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา)

🚌 กรุงเทพ-ลำปาง-เชียงใหม่-ท่าตอน

 • จุดจอดถนนข้าวสาร (สำนักงานไทยศรีราม )
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • จุดจอดอยุธยาซิตี้ พาร์ค
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • จุดจอด อ.วังเจ้า
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)

🚌 บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ

 • จุดจอดบ้านท่าตอน
 • ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง
 • จุดจอด อ.ฝาง
 • แม่ข่า
 • จุดจอด ไชยปราการ
 • ไทยศรีรามห้วยลึก
 • จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)
 • จุดจอด บ้านแม่มาลัย
 • จุดจอด อ.แม่ริม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • จุดจอดอยุธยาซิตี้ พาร์ค
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • จุดจอดพัทยา
 • จุดจอด อ.หัวหิน
 • จุดจอดท่าเรือเซนเตอร์พ้อยเกาะช้าง
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
07:00ม4พ
15:30ม4พ
16:00ม4พ

🚌 หมอชิต-เชียงใหม่-ท่าตอน

 • จุดจอดถนนข้าวสาร (สำนักงานไทยศรีราม )
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • จุดจอดอยุธยาซิตี้ พาร์ค
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • จุดจอด อ.วังเจ้า
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • จุดจอด อ.ห้างฉัตร
 • จุดจอดดอยติ
 • ซันนี่โฮสเทล
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
 • จุดจอด อ.ปาย
 • จุดจอด อ.แม่ริม
 • จุดจอด บ้านแม่มาลัย
 • จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)
 • ไทยศรีรามห้วยลึก
 • จุดจอด ไชยปราการ
 • แม่ข่า
 • จุดจอด อ.ฝาง
 • ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง
 • จุดจอดบ้านท่าตอน
 • จุดจอด อ.เชียงดาว
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
18:00ม1ข(พิเศษ)
19:00ม4พ

🚌 เชียงใหม่ - หมอชิต - สายใต้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
 • จุดจอดดอยติ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
 • จุดจอด อ.เถิน
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • จุดจอดอยุธยาซิตี้ พาร์ค
 • จุดจอดนวนคร
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
19:30ม4พ

🚌 เชียงใหม่ - หมอชิต - สายใต้

🚌 เชียงใหม่-หมอชิต-สายใต้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
 • จุดจอดดอยติ
 • จุดจอด อ.ห้างฉัตร
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • จุดจอด อ.เถิน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอด อ.วังเจ้า
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • จุดจอดอยุธยาซิตี้ พาร์ค
 • จุดจอดนวนคร
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอดถนนข้าวสาร (สำนักงานไทยศรีราม )
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
19:30ม4พ
19:30ม4พ

🚌 เชียงใหม่-หมอชิต2-สายใต้ใหม่

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
 • จุดจอดดอยติ
 • จุดจอด อ.ห้างฉัตร
 • จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • จุดจอด อ.สบปราบ
 • จุดจอด อ.เถิน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
 • จุดจอด อ.แม่พริก
 • จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอด อ.วังเจ้า
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • จุดจอดอยุธยาซิตี้ พาร์ค
 • จุดจอดนวนคร
 • สถานีเดินรถรังสิต
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอดถนนข้าวสาร (สำนักงานไทยศรีราม )
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋ว

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ รับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วออนไลน์ไทยศรีรามได้ที่จุดรับตั๋วหรือโทรสอบถามดังนี้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่องขายตั๋วหมายเลข 20 เบอร์โทร: 063-4216967
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 2) เบอร์โทร: 098-3950682

วิธีจองตั๋วออนไลน์

มาดูวิธีและขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ไทยศรีราม ระบบออนไลน์ ทำตามได้ไม่กี่ขั้นตอนมาดูกันเลย (ข้อมูลตัวอย่างด่านล่าง)

1. ค้นหาเที่ยวรถ

เลือกจุดขึ้น จุดลง วันเดินทาง แล้วกดค้นหาเที่ยวรถ เพื่อตรวจสอบว่ามีเที่ยวรถไทยศรีราม ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์หรือไม่

เลือกจุดขึ้นรถ ลงรถ วันเดินทาง

2. เลือกเที่ยวรถ

จะแสดงเที่ยวรถ ไทยศรีราม ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แสดงข้อมูลเที่ยวรถ เวลาออก ราคาตั๋วดังภาพตัวอย่าง

เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง

3. ยืนยันการจอง และประกันภัย (ไม่บังคับทำ)

กดยืนยันการจอง ส่วนประกันภัย(ไม่บังคับทำ) กดติ๊กที่ลูกศรประกันภัยออกได้

ยืนยันการจองและประกันภัยการเดินทาง

4. ข้อมูลผู้เดินทาง

กรอกชื่อ - สกุล เบอรโทรศัพท์ - อีเมล์(ไม่บังคับ) ของผู้โดยสารที่เดินทาง

กรอกข้อมูลผู้เดินทาง

5. เลือกที่นั่ง

ตามผังรถทัวร์ไทยศรีราม ที่เลือก สามารถเลือกที่นั่งได้ (สีขาว)

เลือกที่นั่งเพื่อจองตั๋วออนไลน์

6. เลือกช่องทางชำระเงิน

มีช่องทางชำระเงินหลากหลาย แนะนำ สแกน QR Code / เคาน์เตอร์ 7-11 / แอป K+ / บัตรเครดิต

เลือกช่องทางชำระเงินในการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

7. ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด

ต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ไม่งั้น ระบบจะยกเลิกรายการจองตั๋วอัตโนม้ติ

ชำระเงินในการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ภายในเวลาที่กำหนด

วิธีการเดินทาง

( เมื่อจองตั๋วออนไลน์ )

เมื่อชำระเงินจองตั๋วไทยศรีรามเรียบร้อยแล้ว วิธีการเดินทางให้นำหลักฐานการชำระเงิน หรือ หน้าสรุปตั๋ว ไปยื่นที่เคาน์เตอร์เช็คอินไทยศรีรามเพื่อรับตั๋วจริงก่อนรถออกอย่างน้อย 30 นาที

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

”ไทยศรีราม กับ การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์”

ไทยศรีราม เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ทำรายการจองตั๋วได้ง่ายๆ เพียงมีโทรศัพท์ สามารถทำรายการค้นหาเที่ยวรถ เลือกที่นั่ง ชำระเงิน ในระบบจองตั๋วไทยศรีรามได้ตลอด 24 ชม.

ช่องทางชำระเงินเมื่อจองตั๋วไทยศรีรามออนไลน์

 • สแกนจ่าย QR-Code (แนะนำ)
 • 7-Eleven ใกล้บ้าน
 • แอป K+
 • บัตรเครดิต

เที่ยวรถไทยศรีรามมีเส้นทางเดินรถดังนี้ กรุงเทพ-ลำปาง-เชียงใหม่-ท่าตอน, บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ, หมอชิต-เชียงใหม่-ท่าตอน, เชียงใหม่ - หมอชิต - สายใต้, เชียงใหม่ - หมอชิต - สายใต้, เชียงใหม่-หมอชิต-สายใต้, เชียงใหม่-หมอชิต2-สายใต้ใหม่,

ตัวอย่างเที่ยวรถไทยศรีรามที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว รอบรถเวลาออก ไทยศรีราม จากระบบจองตั๋วออนไลน์เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างแสดงข้อมูลดังนี้

บขส. กำแพงเพชร - จุดจอด อ.ฝาง

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 01:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 857 บาท
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอด อ.ฝาง
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอด อ.แม่ริม

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 01:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอด อ.แม่ริม
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 01:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอด ไชยปราการ

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 01:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอด ไชยปราการ
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอดบ้านท่าตอน

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 01:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 857 บาท
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอดบ้านท่าตอน
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอด บ้านแม่มาลัย

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 01:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอด บ้านแม่มาลัย
บขส. กำแพงเพชร - ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 01:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 857 บาท
บขส. กำแพงเพชร - ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง
บขส. กำแพงเพชร - ไทยศรีรามห้วยลึก

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 01:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
บขส. กำแพงเพชร - ไทยศรีรามห้วยลึก
บขส. กำแพงเพชร - แม่ข่า

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 01:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 857 บาท
บขส. กำแพงเพชร - แม่ข่า
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอด อ.วังเจ้า

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 01:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 100 บาท
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอด อ.วังเจ้า
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 01:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอด อ.แม่พริก

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 01:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอด อ.แม่พริก
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอด อ.สบปราบ

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 01:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
บขส. กำแพงเพชร - จุดจอด อ.สบปราบ
กรุงเทพฯ - บขส. กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. กำแพงเพชร
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ฝาง

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.ฝาง
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.แม่ริม

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.แม่ริม
กรุงเทพฯ - จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์)
กรุงเทพฯ - จุดจอด ไชยปราการ

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด ไชยปราการ
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านท่าตอน

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดบ้านท่าตอน
กรุงเทพฯ - จุดจอด บ้านแม่มาลัย

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด บ้านแม่มาลัย
กรุงเทพฯ - ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง
กรุงเทพฯ - ไทยศรีรามห้วยลึก

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - ไทยศรีรามห้วยลึก
กรุงเทพฯ - แม่ข่า

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - แม่ข่า
กรุงเทพฯ - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)
กรุงเทพฯ - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.วังเจ้า

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.วังเจ้า
กรุงเทพฯ - จุดจอดป้อมบ้านตาก

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดป้อมบ้านตาก
กรุงเทพฯ - จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
กรุงเทพฯ - บขส. ตาก

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. ตาก
กรุงเทพฯ - บขส. นครสวรรค์

ค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566

 • 18:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. นครสวรรค์
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.แม่พริก

ค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566

 • 18:30 รถทัวร์ ม.1 ก ราคาตั๋ว 857 บาท
 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.แม่พริก
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สบปราบ

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 18:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สบปราบ
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เถิน

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 18:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.เถิน
กรุงเทพฯ - บขส. ลำปาง

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 18:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. ลำปาง
กรุงเทพฯ - จุดจอดดอยติ

ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 18:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดดอยติ
จุดจอด อ.ฝาง - บขส. กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 07:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 834 บาท
 • 16:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 834 บาท
จุดจอด อ.ฝาง - บขส. กำแพงเพชร
จุดจอด อ.ฝาง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 07:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
 • 16:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
จุดจอด อ.ฝาง - กรุงเทพฯ
จุดจอด อ.แม่ริม - บขส. กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 10:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
จุดจอด อ.แม่ริม - บขส. กำแพงเพชร
จุดจอด อ.แม่ริม - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 10:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
 • 19:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
จุดจอด อ.แม่ริม - กรุงเทพฯ
จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์) - บขส. กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 09:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 758 บาท
 • 18:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 758 บาท
จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์) - บขส. กำแพงเพชร
จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์) - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 09:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 758 บาท
 • 18:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 758 บาท
จุดจอดเชียงดาว (อู่ชัชวาลย์) - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านท่าตอน - บขส. กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 07:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 857 บาท
 • 15:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 857 บาท
จุดจอดบ้านท่าตอน - บขส. กำแพงเพชร
จุดจอดบ้านท่าตอน - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 07:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 734 บาท
 • 16:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 734 บาท
จุดจอดบ้านท่าตอน - กรุงเทพฯ
จุดจอดบ้านท่าตอน - บขส. ตาก

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 15:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 734 บาท
จุดจอดบ้านท่าตอน - บขส. ตาก
จุดจอดบ้านท่าตอน - บขส. นครสวรรค์

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 15:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 857 บาท
จุดจอดบ้านท่าตอน - บขส. นครสวรรค์
จุดจอดบ้านท่าตอน - บขส. ลำปาง

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 15:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 525 บาท
จุดจอดบ้านท่าตอน - บขส. ลำปาง
จุดจอด บ้านแม่มาลัย - บขส. กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 10:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
 • 18:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
จุดจอด บ้านแม่มาลัย - บขส. กำแพงเพชร
จุดจอด บ้านแม่มาลัย - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 10:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
จุดจอด บ้านแม่มาลัย - กรุงเทพฯ
ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง - บขส. กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 07:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 857 บาท
 • 15:50 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 857 บาท
ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง - บขส. กำแพงเพชร
ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 07:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 734 บาท
 • 16:20 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 734 บาท
ไทยศรีรามทัวร์ แม่ฮ้าง - กรุงเทพฯ
ไทยศรีรามห้วยลึก - บขส. กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 08:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
 • 17:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
ไทยศรีรามห้วยลึก - บขส. กำแพงเพชร
ไทยศรีรามห้วยลึก - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 08:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 834 บาท
 • 17:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 834 บาท
ไทยศรีรามห้วยลึก - กรุงเทพฯ
แม่ข่า - บขส. กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 07:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
 • 16:10 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
แม่ข่า - บขส. กำแพงเพชร
แม่ข่า - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 07:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
 • 16:40 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 715 บาท
แม่ข่า - กรุงเทพฯ
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 11:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 19:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
 • 20:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 594 บาท
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) - กรุงเทพฯ
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - บขส. กำแพงเพชร

ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 10:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 594 บาท
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - บขส. กำแพงเพชร
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566

 • 10:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 594 บาท
 • 19:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 594 บาท
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - กรุงเทพฯ
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - บขส. ตาก

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 594 บาท
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - บขส. ตาก
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - บขส. นครสวรรค์

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 594 บาท
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - บขส. นครสวรรค์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - บขส. ลำปาง

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 594 บาท
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - บขส. ลำปาง
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - จุดจอดดอยติ

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 19:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 594 บาท
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) - จุดจอดดอยติ
บขส. ตาก - จุดจอดบ้านท่าตอน

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 02:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 857 บาท
บขส. ตาก - จุดจอดบ้านท่าตอน
บขส. ตาก - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 02:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
บขส. ตาก - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
บขส. นครสวรรค์ - จุดจอดบ้านท่าตอน

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 23:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 734 บาท
บขส. นครสวรรค์ - จุดจอดบ้านท่าตอน
บขส. นครสวรรค์ - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 23:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
บขส. นครสวรรค์ - บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
บขส. นครสวรรค์ - จุดจอด อ.แม่พริก

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 23:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
บขส. นครสวรรค์ - จุดจอด อ.แม่พริก
บขส. นครสวรรค์ - จุดจอด อ.สบปราบ

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 23:00 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 693 บาท
บขส. นครสวรรค์ - จุดจอด อ.สบปราบ
บขส. ลำปาง - จุดจอดบ้านท่าตอน

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 03:30 รถทัวร์ ม.4 พ ราคาตั๋ว 596 บาท
บขส. ลำปาง - จุดจอดบ้านท่าตอน

ภาพรถทัวร์ไทยศรีราม

ไทยศรีราม