ภาพเที่ยวรถ

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถไทยศรีรามทัวร์ ที่ทางเราได้ลองค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ช่วงเดือน พ.ย. 2563 แสดงข้อมูลดังนี้

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

  • เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ฝาง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ตาก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.วังเจ้า

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก)

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.นครสวรรค์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ลำปาง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เถิน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สบปราบ

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร)

จุดจอด อ.ฝาง – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก) – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.สบปราบ – กรุงเทพ หมอชิต2

สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร) – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)